Java EE – JSP tag kullanımında oluşan boşlukları yok etmek

İçerisinde tag kullandığımız jsp sayfalarımız html çıktılarında boş satırlar oluşturuyor.

Bu şekilde kullandığımız bir jsp sayfasını tarayıcı üzerinde açarak kaynağını görüntülediğimizde

şekilde boşluklar görünmekte.

Continue reading

Java SE – Lambda expression ile bir dizinin içeriğini yazdırmak

Merhaba,

Java ile elimizde String tipinde bir dizimiz olduğunu düşünelim.

Bunun gibi bir diziyi ekrana yazdırmak için şu şekilde bir foreach döngüsü kullanabiliriz:

Continue reading