Java EE – JSP tag kullanımında oluşan boşlukları yok etmek

İçerisinde tag kullandığımız jsp sayfalarımız html çıktılarında boş satırlar oluşturuyor.

Bu şekilde kullandığımız bir jsp sayfasını tarayıcı üzerinde açarak kaynağını görüntülediğimizde

şekilde boşluklar görünmekte.

Çok önemli bir ayrıntı değil ama benim gibi kılsanız bu durumu jsp dosyasınızda tag tanımlamaları yaptığınız kısma

satırını ekleyerek bu boşluklardan kurtulabilirsiniz.

Ya da web.xml dosyanıza şu tanımlamayı yaparak projenizdeki her jsp dosyasına yukarıdaki tag’i eklemeden de bu durumu çözmüş olursunuz.

Kaynak:

http://stackoverflow.com/a/208752