Java EE – JSP tag kullanımında oluşan boşlukları yok etmek

İçerisinde tag kullandığımız jsp sayfalarımız html çıktılarında boş satırlar oluşturuyor.

Bu şekilde kullandığımız bir jsp sayfasını tarayıcı üzerinde açarak kaynağını görüntülediğimizde

şekilde boşluklar görünmekte.

Continue reading